Trường Quốc Tế Nhật Bản

(Tiếng Việt) Slider

(Tiếng Việt)

HỘI THẢO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Xem ngay

(Tiếng Việt)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Xem ngay

(Tiếng Việt)

THỰC HÀNH PHONG CÁCH

LỊCH SỰ TRÊN BÀN ĂN CỦA KHỐI LỚP 7

Đọc ngay

Sự khác biệt của chúng tôi

“Thông minh, học giỏi là điều tốt, nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt.” Giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục nhân cách.

Học sinh có thể lựa chọn chương trình học:

Giáo dục nhân cách ở JIS

(Tiếng Việt) CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC RYUTSU (流通科学大学‐UMDS) TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語と アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN NỀ NẾP TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語と アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) LỄ TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

(Tiếng Việt) LỄ TỐT NGHIỆP CỦA KHỐI MẦM NON TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN 

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

(Tiếng Việt) CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC RYUTSU (流通科学大学‐UMDS) TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語と アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN NỀ NẾP TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語と アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) LỄ TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

(Tiếng Việt) LỄ TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

(Tiếng Việt) LỄ TỐT NGHIỆP CỦA KHỐI MẦM NON TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN 

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

(Tiếng Việt) HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI CỦA KHỐI MẦM NON 4 TUỔI

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語と アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) Thông Báo Từ Lớp Hana

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

LỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ

Thông Báo Lịch Các Câu Lạc Bộ Kính gửi Quý phụ huynh, Dưới đây là lịch học của các câu lạc bộ cuối ngày:   Trân Trọng Cảm Ơn,Phòng QLHS. 

教師
Contact Us
For more information!

Contact Us

パートナー